Tarieven

Bij Studant staan we voor kwalitatieve studiebegeleiding aan een zo laag mogelijke prijs! Daarnaast staat tevredenheid van de student centraal. Om die reden zal je nooit iets hoeven te betalen alvorens er een eerste les heeft plaatsgevonden en je tevreden bent van jouw begeleider. Niet tevreden na de eerste les? Dan zal onze studiecoach contact opnemen en zorgen we voor een nieuwe begeleider zodat er steeds een 'goede' match is tussen student en begeleider.

Administratiekost

We hanteren een jaarlijkse administratiekost van €30 per student voor de individuele lessen. Deze kost wordt in rekening gebracht per school- of academiejaar, startend vanaf september tot het daaropvolgende jaar.

Volg je verspreid over het jaar meer dan 12 lesuren, dan krijg je de administratiekost volledig terug. Volg je tussen de 6 en 12 lesuren, dan krijg je €15 van de administratiekost terug. Dit zal steeds verrekend worden op de maandelijkse facturen van de gegeven bijlesuren.

Individueel uurtarief

Het uurtarief op het secundair en hoger onderwijs voor individuele bijlessen bedraagt €28 voor de eerste 6 uur (basispakket). Dit is ook de minimumduur van een begeleiding om resultaten te zien. Indien jouw begeleiding langer duurt dan 6 uur, dan bedraagt het uurtarief voor de extra uren €25. Het uurtarief zoals hierboven weergegeven is inclusief mogelijke vervoersonkosten. Het basispakket betaal je eenmalig per schooljaar. Volg je dus meerdere begeleidingen, dan betaal je voor één van jouw begeleidingen het basispakket en voor de overige begeleidingen het tarief van de extra uren. 

Voorbeeld: als je 12 uur bijles wenst, dan bedraagt het tarief voor de eerste 6 uur €28/uur en voor de 6 aanvullende uren 25/uur.

Wil jij graag een begeleiding aanvragen voor het secundair of hoger onderwijs? Dan kan je via ons inschrijvingsformulier een account aanmaken. Weet je niet helemaal goed welke ondersteuning je nodig hebt? Dan helpen mijn collega’s je graag verder via een vrijblijvend infogesprek. Tijdens dit gesprek brengen we de problemen in kaart en bekijken we met jou hoe we jou op de beste manier kunnen ondersteunen.

Snelcursus

Ondervind je pas laat in het semester problemen? Dan kan je bij ons nog een snelcursus volgen net voor jouw examens. Voor een snelcursus geldt een toeslag van €3/uur, zowel bij het basispakket als bij de aanvullende uren. Dit wil zeggen dat het uurtarief voor het basispakket (6 uur) €31 bedraagt en oor alle aanvullende uren €28 bedraagt. De toeslag geldt vanaf onderstaande data:

  1ste semester 2de semester
   Secundair onderwijs 10 November 10 Mei
   Hoger onderwijs 20 November 1 Mei

Groepslessen Universiteit Antwerpen

Naast individuele studiebegeleiding geven we ook groepslessen voor enkele faculteiten van de Universiteit Antwerpen: Bedrijfseconomie, Sociale Wetenschappen of Rechten. We doen dit voor de moeilijkste vakken van de studierichtingen:

 • Accountancy (FBE)
 • Beschrijvende statistiek (FBE) 
 • Algemene Economie (FBE, FSW en FRECHTEN)
 • Micro- en macro-economie (FBE)
 • Statistiek I en II (FSW)
 • Wiskundige methoden en technieken (SEW)
 • Wiskunde met bedrijfseconomische toepassingen (TEW en HI(B))

Tijdens de lessen behandelen we de volledige leerstof. Dit houdt in dat dus ook het aantal uren voor elke cursus en bijgevolg ook het tarief verschillend is. We verwijzen voor meer informatie over de tarieven van de groepslessen door naar de detailpagina.

Bekijk tarieven groepslessen

Hoger onderwijs

Als je kiest voor paperbegeleiding, hebt je als student verschillende mogelijkheden naargelang jouw noden: 

 • Algemene begeleiding doorheen het academiejaar 
 • Hulp bij het kwantiatief of kwalitatief onderzoek 
 • Nalezen van jouw papers, verslagen, bachelorproef of masterthesis

Voor de algemene begeleiding en de hulp bij statistische analyses bedraagt het uurtarief €28. De begeleiders worden zorgvuldig gescreend zodat ze jou kwalitatief kunnen begeleiden. 

Voor het nalezen van verslagen, bachelorproeven of een masterthesis hanteren we andere tarieven. Het nalezen gebeurt vanaf €0,01 per woord. Voor de exacte berekening maken we gebruik van een calculator die verschillende parameters in acht neemt:

 • Hoeveel woorden moeten er nagelezen worden?
 • Hoeveel tijd krijgen onze begeleiders hiervoor?
 • Wat is de taal van het werk? 
 • Waarop wil je dat onze begeleiders focussen tijdens het nalezen?

Wil jij graag een idee hebben van de kostprijs om een schrijfopdracht te laten nalezen?

Bereken de kostprijs met onze calculator

Secundair onderwijs

Het uurtarief voor eindwerkbegeleiding op het secundair onderwijs is hetzelfde als dit voor onze individuele studiebegeleiding. Voor het uurtarief hiervoor verwijzen we door naar het blok 'Individuele lessen'. 

Toelatingsexamen arts en tandarts

Het toelatingsexamen arts en tandarts is één van de moeilijkste examens. Het vraagt veel voorbereiding en doorzettingsvermogen om aan het examen te kunnen deelnemen. Bij Studant hebben we ons gespecialiseerd in het voorbereiden van studenten op het toelatingsexamen! Hoewel we voornamelijk werken in kleine groepjes, wordt er zoveel mogelijk gepersonaliseerd. 

Iedere student ervaart de voorbereidingen op het toelatingsexamen arts en tandarts anders. We bieden daarom verschillende mogelijkheden aan:

 • Full Package
 • Content Package
 • Customised Package

Zo willen we voldoen aan de noden van iedere student. Dit heeft als gevolg dat ook het tarief van elk traject anders is. We verwijzen voor meer details over de inhoud en de tarieven daarom door naar de detailpagina over het toelatingsexamen arts en tandarts. 

Bekijk tarieven toelatingsexamen