Word begeleider bij Studant

Super dat jij begeleider wil worden bij Studant! We zijn een jong geëngageerd team dat samen streeft naar kwalitatieve begeleiding voor studenten. Je zit hoogstwaarschijnlijk nog met enkele vragen over het statuut, de verloning en onze werking. Hieronder geven we alvast de belangrijkste informatie zodat jij volledig geïnformeerd bent. Overtuigd? Schrijf je dan meteen in en krijg dezelfde week nog een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek. 

Word begeleider

Afbeelding
Word begeleider bij studant

Voordelen

 • Je verdient tussen €15 en €20 per uur
 • Je kiest waar, wanneer en hoeveel bijles je geeft
 • Het is een unieke leerschool en staat heel mooi op jouw cv

Selectiecriteria

 • Je bent tussen 18 en 25 jaar oud
 • Je studeert aan een hogeschool of universiteit voor minimaal 27 studiepunten
 • Je behaalt een globaal gemiddelde van ongeveer 65% en scoort op de vakken waarin je les wil geven minstens 70% 

1. Blijf ik fiscaal ten laste van mijn ouders?

Dit is afhankelijk van veel meer factoren dan uitsluitend hetgeen je bij Studant verdient. De bepalende factor hiervoor is de omvang van je netto bestaansmiddelen. Zolang deze kleiner zijn dan volgende bedragen (2021), is er geen enkel probleem:

 • € 3.410 als kind ten laste van gehuwde of samenwonende ouders
 • € 4.920 als kind ten laste van een alleenstaande ouder
 • € 6.110 als mindervalide kind ten laste van een alleenstaande ouder

De berekening van je nettobestaansmiddelen is geen sinecure en kan je hier terugvinden.

2. Krijgen mijn ouders nog kinderbijslag?

Als je zelfstandige bent, blijf je het recht op kinderbijslag behouden indien je maximaal 240 uur per kwartaal werkt. Het derde kwartaal (1 juli tot 30 september) mag je onbeperkt werken, zolang je de lessen hervat in het daaropvolgende schooljaar.

3. Moet ik dit op mijn belastingsbrief invullen?

Vanaf 18 jaar zal de overheid je een belastingsbrief aanbieden. Hierop moet je alle informatie noteren van het loon dat je bij verschillende organisaties verdiende. Voor Studant moet je elk jaar handmatig je verdiensten ingeven voor het voorgaande jaar. Concreet wil dat zeggen dat je voor 15 juli 2022 de inkomsten van 2021 moet invullen.

Je kan je belastingsbrief invullen door gebruik te maken van het platform MyMinFin. Iedere Belg heeft hier toegang tot door gebruik van je e-ID of itsme. Na het aanmelden bij MyMinFin zal je onder “Mijn Documenten” je loonfiche (“courtages”) kunnen consulteren. Je geeft het bedrag in onder code 1650 en code 1668 (deel 2: tabblad XVIII). Een uitgebreide versie of veel gestelde vragen kan je deze pagina raadplegen. Mochten er nadien nog vragen zijn, kan je deze stellen aan sofie.paternoster@studant.be

4. Moet ik op mijn inkomsten belastingen of sociale bijdragen betalen?

Neen! Jouw inkomsten bij Studant zijn vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen, mits je onder het grensbedrag van 7.021,28 euro (2021) blijft. Dit is het wettelijk bepaalde maximumbedrag. We zorgen ervoor dat je hier binnen onze organisatie nooit over gaat. Als dit wel dreigt te gebeuren, krijg je tijdig een melding van ons.

1. Hoe krijg ik begeleidingen doorgestuurd?

Je kan als begeleider niet zelf selecteren welke begeleidingen je wil doen. Om kwaliteit te garanderen gebruiken we een één-op-één matching. Dit wil zeggen dat onze verantwoordelijke steeds de beste mogelijke begeleider voor de situatie selecteert. Die begeleider zal een bericht krijgen met daarin de vraag of hij/zij de begeleiding wil aanvaarden of niet. Weigert hij/zij de begeleiding, dan zal een volgende begeleider de vraag krijgen. Je bent m.a.w. steeds de enige die het aanbod voor de begeleiding krijgt totdat je weigert of aanvaardt. We werken dus niet op basis van zelf kiezen of eerst reageren, maar selecteren zelf de begeleiders.

2. Hoelang heb ik tijd om de begeleiding te aanvaarden of te weigeren?

We verwachten dat je als begeleider binnen 24 uur laat weten of je de begeleiding wil geven. Nadien zal de begeleiding naar een andere begeleider gestuurd worden. We hanteren dit principe zodat studenten niet te lang moeten wachten alvorens ze kunnen starten met de lessen om een verdere achterstand te vermijden.

3. Moet ik elke begeleiding aanvaarden?

Bij Studant mag je altijd kiezen welke begeleiding je aanneemt en welke je weigert. Je hoeft dus zeker niet elke begeleiding te aanvaarden. Heb je al een eerste sessie aangenomen, maar klikte het niet tussen jou en je student? Dan kan je verdere begeleiding hierbij weigeren. Ook heb je de mogelijkheid om zelf te beslissen of je uitsluitend studenten uit het hoger onderwijs, het secundair onderwijs of beide wil begeleiden.

4. Moet ik een minimum aantal begeleidingen geven?

We vragen niet om een minimum aantal opdrachten te doen. Belangrijk is dat jij enkel de begeleidingen geeft waar jij sterk in bent en je goed bij voelt!

5. Hoeveel uren per week geef ik bijles?

De duur van een les hangt van de student, het onderwijsniveau en het vakgebied af. Meestal lijkt anderhalf uur op het middelbaar en twee uur voor het hoger onderwijs een goede maatstaf. Dus het aantal uren dat je per week bijles geeft, is volledig afhankelijk van het aantal begeleidingen dat je aanvaardt en hoelang je lessen duren.

6. Waar vinden de bijlessen plaats?

De plaats van de begeleiding kies je voornamelijk zelf. In het secundair is de algemene regel dat je bij de student thuis les geeft. In uitzonderlijke gevallen kan hier van afgeweken worden. Op het hoger onderwijs is het gangbaar dat je op campus, op kot of op een andere publieke locatie lesgeeft. Hou er rekening mee dat je best steeds les geeft op een rustige plaats waar niet te veel lawaai is.

1. Hoeveel verdien ik als begeleider aan het secundair onderwijs?

Als begeleider in het secundair onderwijs verdien je standaard €15 per uur. Er zijn daarenboven ook verschillende mogelijkheden om je loon te verhogen. Je kan namelijk op twee manieren ervoor zorgen dat jouw standaardtarief verhoogt: enerzijds door het volgen van workshops, anderzijds door een sterke communicator te zijn. Het volgen van workshops zorgt voor een verhoging van €0,25 per workshop waardoor je na het volgen van onze vier workshops standaard €16 per uur zal verdienen.  Als je een begeleiding aanvaardt waarvoor je je verder moet verplaatsen krijg je €2 per uur extra voor de vervoerskosten. Je zal dit steeds weten alvorens je de begeleiding aanvaardt.

2. Hoeveel verdien ik als begeleider aan het hoger onderwijs?

Als begeleider in het hoger onderwijs verdien je standaard €15 euro per uur. Er zijn daarenboven ook verschillende mogelijkheden om je loon te verhogen. Je kan namelijk op twee manieren ervoor zorgen dat jouw standaardtarief verhoogt: enerzijds door het volgen van workshops, anderzijds door een sterke communicator te zijn. Je kan namelijk op twee manieren ervoor zorgen dat jouw standaardtarief verhoogt: enerzijds door het volgen van workshops, anderzijds door een sterke communicator te zijn. Het volgen van workshops zorgt voor een verhoging van €0,25 per workshop waardoor je na het volgen van onze vier workshops standaard €16 per uur zal verdienen Als je een begeleiding aanvaardt voor een veelgevraagd vak, zal je vergoeding worden opgetrokken tot €18 per uur. Is het een begeleiding waarvoor je je verder moet verplaatsen, dan krijg je €2 per uur extra voor jouw vervoerskosten. Je zal dit steeds weten alvorens je de begeleiding aanvaardt.

3. Wanneer word ik uitbetaald?

Je zal steeds voor de 7de van de volgende maand uitbetaald worden: dit gaat dan over de uren gegeven bijles van de vorige maand. Heb je bijvoorbeeld in januari les gegeven, dan zal je voor 7 februari je geld ontvangen. Hoe je de uren moet bijhouden en registreren, zal op het sollicitatiegesprek uitgelegd worden.

4. Heeft dit invloed op mijn 475 uren (studentenjob)?

Neen, vanaf 1 januari 2018 besliste de regering dat studenten een maximumbedrag van 7.021,28 euro (2021) mogen verdienen, onder welke statuut ze dat deden (student zelfstandige of een studentenjob via de 475 uren) doet er niet langer toe. In principe kan je jouw weekendwerk bij de bakker dus perfect combineren met bijles geven bij Studant of kan je voor Studant werken, ondanks dat je al 475 uren gewerkt hebt.

5. Kan ik dit combineren met vrijwilligerswerk?

Ja, vrijwilligerswerk en het statuut als student zelfstandige valt perfect te combineren zolang dit voor verschillende organisaties is. Zo kan je bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen bij Unicef of op een taalkamp in de zomer, terwijl je lesgeeft voor Studant. Het ontvangen van een vrijwilligersvergoeding vormt hierbij geen probleem.

1. Onder welk statuut werk ik?

Begeleiders van Studant werken onder het statuut Student Zelfstandige. Als je het statuut voor de eerste keer bij ons aanvraagt, zullen wij je aansluiten bij Acerta. Mocht je al een statuut hebben bij een ander sociaal zekerheidsfonds, dan kan je gewoon dat statuut gebruiken om bij ons te werken.

Maak je geen zorgen over de administratielast, die wordt namelijk gedragen door Studant. Je zal op het sollicitatiegesprek de nodige papieren ontvangen die je samen met de verantwoordelijke overloopt. Om het statuut aan te vragen, moet je voldoen aan drie criteria:

 • Je bent student aan een hoger onderwijsinstelling (hogeschool of universiteit) voor minimaal 27 studiepunten.
 • Je bent tussen 18 en 25 jaar oud.
 • Je verdient niet meer dan 7.021,28 euro (2021) op jaarbasis bij niet-gescheiden ouders.

Voor meer concrete info kan je altijd de uitgebreide versie via de website van Acerta bekijken.

2. Hoe moet ik dit statuut in orde brengen?

Om dit statuut aan te vragen, vraagt Acerta om een aantal documenten in te vullen. Welke documenten dit zijn, krijg je uitgelegd op het sollicitatiegesprek. Op het gesprek krijg je de documenten en helpen we jou met het invullen ervan.

3. Hoe kan ik dit statuut opzeggen?

Als je bent afgestudeerd of als je om een andere reden definitief wil stoppen met lesgeven, kan je voor de instructies terecht op je profiel onder het tabblad "Student-zelfstandige". Dit is niet nodig indien je gewoon een jaar wil stoppen bij Studant of op Erasmus vertrekt.

1. Wanneer mag ik vakbegeleiding geven?

Naast de criteria hierboven verwachten we dat je minimaal 14/20 behaalde voor de vakken waarin je les wil geven. Zou je bijvoorbeeld graag wiskunde geven? Kijk dan even na of je voor je wiskunde gerelateerde vakken 14/20 behaalde. 

2. Wanneer mag ik studiemethode geven?

Naast de criteria hierboven verwachten we dat je minimaal je eerste bachelor succesvol hebt afgerond. Studeer jij rechten, psychologie, pedagogische wetenschappen of voor leerkracht, dan heb jij alvast de perfecte achtergrond. Uiteraard zoeken we ook begeleiders uit andere richtingen. Ervaring met het geven van studiemethode of leren leren is een pluspunt, maar niet vereist. Als je geen ervaring hebt, dan vragen we jou om eerste onze workshops hierover te volgen. 

3. Wanneer mag ik paperbegeleiding geven?

Paperbegeleiding is opgesplitst in verschillende zaken, namelijk ondersteunende begeleiding voor een volledig eindwerk, taalcorrecties & lay-out en/of statistische analyses. Naast de criteria hierboven gelden er nog enkele bijkomende criteria: 

Taalcorrecties gebeuren steeds door studenten uit volgende richtingen:

 • Politieke wetenschappen | Communicatiewetenschappen
 • Taal- en Letterkunde | Toegepaste Taalkunde
 • Journalistiek
 • Meertalige Professionele Communicatie
 • Leerkrachtenopleiding Secundair Onderwijs met Nederlands als onderwijsvak

We verwachten dat paperbegeleiders zelf minimaal 15/20 behaalden voor hun bachelorproef of thesis. De statistische hulp wordt steeds gegeven door begeleiders met een achtergrond in statistiek, R, SAS en SPSS. Vaak zijn dit studenten uit de faculteit TEW, PSW of Geneeskunde.

4. Wanneer mag ik begeleiding voor het toelatingsexamen arts en tandarts geven?

Naast de criteria hierboven verwachten we dat je succesvol geslaagd was voor het toelatingsexamen. We kijken hierbij naar jouw deelpunten van KIW en Clear & Vaardig om te bepalen welke vakken je mag geven. Deze begeleiding wordt altijd gegeven door studenten die zelf het toelatingsexamen hebben afgelegd aangezien zij ook ervaring hebben met het afleggen van dit examen en de specifieke giscorrectie. Wil jij begeleiding geven voor het toelatingsexamen? Dan kan je dit ook geven aan een kleine groep studenten. Dit kan je aangeven bij de sollicitatie zodat je een proefles kan komen geven. 

Word begeleider bij studant

Behaalde jij mooie resultaten en wil jij jouw medestudenten helpen? Is een mooie bijverdienste wel welkom? Word dan nu begeleider bij Studant! Klik hier om je te registeren als begeleider.