Partners

Studentenverenigingen / studentenclubs / studentenkringen

Lerarenopleiding - Arteveldehogeschool Gent

Internationale organisatie voor leadership development via buitenlandse ervaringen - Universiteit Antwerpen

Lerarenopleiding - Hogeschool Gent

Antwerpmun

Overkoepelende studentenvereniging van de buitencampussen - Universiteit Antwerpen

Toegepaste Psychologie en Logopedie & Audiologie - Thomas More

Taal- en letterkunde - KU Leuven

Biomedische Wetenschappen - Universiteit Antwerpen

Studentenvereniging Universiteit Antwerpen

Overkoepelende studentenclub van de Howest en UGent campussen - Howest en Ugent Kortrijk

Scheikunde, biochemie en biotechnologie - Universiteit Gent

Club van de kotstudenten

Opleiding Verpleegkunde, vroedkunde en ergotherapie - AP Hogeschool

Bio-ingenieurs - Universiteit Antwerpen

Diergeneeskunde - Universiteit Antwerpen

Studentenvereniging Antwerpen

Faculteit Rechten - Universiteit Antwerpen

Overkoepelende organisatie van de erkende facultaire studentenverenigingen - Universiteit Gent

Overkoepelende studentenvereniging van de stadscampus Groenplaats - KDG

Taal- en letterkunde - Universiteit Gent

Landmeetkunde, geografie en geomatica - Universiteit Gent

Geologica - Universiteit Gent

Vrouwenvereniging van de buitencampus Antwerpen - Universiteit Antwerpen

Gezondheidszorg - Arteveldehogeschool Gent

Industriëel Ingenieurs - KU Leuven Geel

Chemie en biochemie - Universiteit Antwerpen

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Universiteit Antwerpen

Opleiding Taal- en letterkunde - Universiteit Antwerpen

Lerarenopleiding en Pedagogie - KDG

Geografie - KU Leuven

Faculteitsclub ontwerpwetenschappen - Universiteit Antwerpen

Handelswetenschappen - Universiteit Gent

Podologie - Arteveldehogeschool Gent

Sociale Wetenschappen - Universiteit Antwerpen

Bedrijfskunde en technologie - Hogeschool Gent

Sociaal-Economische Wetenschappen - Universiteit Antwerpen

Rechten - Universiteit Antwerpen

Elektromechanica - AP hogeschool

Verpleegkunde - KDG

Toegepaste Taalkunde, Vertalen, Tolken - Universiteit Antwerpen

Farmaceutische Wetenschappen - Universiteit Antwerpen

Bedrijfskunde, sociaal werk en lerarenopleiding - AP Hogeschool

Toegepaste Taalkunde - Universiteit Gent

Geschiedenis - Universiteit Gent

Bio-ingenieurswetenschappen - Universiteit Gent

Geneeskunde - Universiteit Gent

Toegepaste Economische Wetenschappen - Universiteit Antwerpen

Wiskunde, informatica en natuurkunde - Universiteit Gent

Wiskunde, Informatica en natuurkunde - Universiteit Antwerpen